Монгол, Хятад, Оросын эдийн засгийн коридорын бизнес,аялал жуулчлалын хамтын ажиллагааны чуулга уулзалт 2016 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр зохион байгуулагдлаа.