2016 ОНД “АЛТАНБУЛАГ” ЧӨЛӨӨТ БҮСЭД НЭВТЭРСЭН ЗОРЧИГЧ, ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН МЭДЭЭ

2016 ОНД “ АЛТАНБУЛАГ” ЧӨЛӨӨТ БҮСЭД НЭВТЭРСЭН ЗОРЧИГЧ, ТЭЭВРИЙН

ХЭРЭГСЛИЙН МЭДЭЭ

 

               
 

Сарууд

Зорчигч

Тээвэр

 

Дотоод

Гадаад

Нийт

Дотоод

Гадаад

Нийт

 

1

1889

 

1889

705

 

705

 

2

2071

 

2071

682

 

682

 

3

759

 

759

347

 

347

 

4

1147

 

1147

465

 

465

 

5

11038

180

11218

3647

28

3675

 

6

2633

 

2633

933

 

933

 

7

3271

 

3271

1141

 

1141

 

8

2658

 

2658

915

 

915

 

9

2019

 

2019

826

 

826

 

10

1923

 

1923

761

 

761

 

11

1518

 

1518

724

 

724

 

12

2954

 

2954

1223

 

1223

 

 Оны эцсийн дүн 

33880

180

34060

12369

28

12397