“Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн Гэрээ эрхзүй, хүний нөөцийн хэлтсийн дарга Н.Дима Монгол-Японы Хүний нөөцийн хөгжлийн төвийн шинээр томилогдсон зөвлөх ОКАВА Хаото уулзалт хийлээ.

2017.01.05

“Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн Гэрээ эрхзүй, хүний нөөцийн хэлтсийн дарга Н.Дима Монгол-Японы Хүний нөөцийн хөгжлийн төвийн шинээр томилогдсон зөвлөх ОКАВА Хаото болон зөвлөх ГОДА Юсукэ, Япон сангийн зохицуулагч Накамура Koo, бизнесийн сургалтын тасгийн мэргэжилтэн Г.Түмэнбаяр нартай хүний нөөцийн сургалт мөн чөлөөт бүсэд Япон улсын ААН-ийг хөрөнгө оруулах, хамтран ажиллах тухай анхны уулзалт хийлээ.