“АЛТАНБУЛАГ” ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН 2022 ОНЫ 05-Р САРЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН МЭДЭЭ