МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ ОЛОН НИЙТИЙН ТЕЛЕВИЗ "АЛТАНБУЛАГ" ЧӨЛӨӨТ БҮСЭЭС МЭДЭЭЛЛЭЖ БАЙНА