"Алтанбулаг" чөлөөт бүсэд барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэх дараалал