Зорчигч тээврийн мэдээ “АЛТАНБУЛАГ” ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН 2022 ОНЫ 12-Р САРЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН МЭДЭЭ