Р.Өлзийбаатар : Чөлөөт бүсийн үйл ажиллагааг хаах нээх шийдвэрийг зөвхөн Чөлөөт бүсийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн гаргах ёстой.

https://www.youtube.com/embed/WKICIfi4Rfg