“АЛТАНБУЛАГ” ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН 2021 ОНЫ 11-Р САРЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН МЭДЭЭ