ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТАЙ ТЕЛЕ ХЯНАЛТЫН НЭГДСЭН СИСТЕМД ХАМРУУЛАХ ТАЛААР УУЛЗАЛТ ХИЙЛЭЭ

“Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн Захирагчийн ажлын алба нь Гаалийн байгууллагын теле хяналтын “GENETIC” системд холбуулах ажлыг  эрчимжүүлэх үүднээс ГЕГ-ын холбогдох албаны хүмүүстэй уулзалтыг  зохион байгуулж, чөлөөт бүсэд гаалийн нэгдсэн систем нэвтрүүлэх тухайд нэгдсэн ойлголтод хүрч, мэргэшил, арга зүйн зөвлөгөө авч санал бодлоо солилцлоо.undefined

 

 

Хөрөнгө оруулагчид

Санал Хүсэлт

Хамтран ажилладаг байгууллагууд