чөлөөт бүсэд байнгын үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуй нэгжүүдийн төлөөлөлтэй тулгамдаж буй асуудлаар уулзалт хийлээ.

undefined

Хөрөнгө оруулагчид

Санал Хүсэлт

Хамтран ажилладаг байгууллагууд