Монгол Улсын Шадар сайд төсвийн ерөнхийлөн Захирагч өөрийн харьяа агентлагуудын төсвийн шууд захирагч нартай 2019 оны үр дүнгийн гэрээ байгууллаа.

 

undefined

undefined

Хөрөнгө оруулагчид

Санал Хүсэлт

Хамтран ажилладаг байгууллагууд