Ажил хэргийн уулзалт 2019

                 

     “Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн Захирагчийн ажлын алба нь Монгол Улсын “Чөлөөт бүсийн тухай” хууль болон Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр, бусад бодлогын баримт бичгүүдийн хэрэгжилтийн хүрээнд 2019 онд гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах, транзит тээвэр, хамтарсан логистикийн бүс байгуулах, мөн худалдааг хөнгөвчлөх, бүс нутгийн хөгжлийг хурдасгах талаар Гадаад харилцааны яамны Гадаад худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны газартай ажил хэргийн уулзалт хийж цаашдын хамтын ажиллагааны чиг хандлагаа дэлгэрэнгүй ярилцлаа.  

Хөрөнгө оруулагчид

Санал Хүсэлт

Хамтран ажилладаг байгууллагууд