“Алтанбулаг чөлөөт бүсийн албан хаагчид MNS ISO 37001:2017 стандарт сургалт, семинарт хамрагдлаа.

Стандарт, хэмжил зүйн газрын Стандартын мэдээлэл, лавлагаа, сургалтын үндэсний төвийн сургагч багш Ц.Эрдэнэбаяр, Авлигатай тэмцэх ажлын менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж MNS ISO 37001:2017 стандартын сургалт хийлээ.undefined

undefined

Хөрөнгө оруулагчид

Санал Хүсэлт

Хамтран ажилладаг байгууллагууд