“Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн Захирагч Ж.Амаржаргал болон ОХУ-ын СП “СЭЛ Тайрику” ерөнхий захирал Бондарев А.Е.,Бизнес Контакт” компаний захирал Алтанбулаг чөлөөт бүсийн хөрөнгө оруулагч Сидоров А.А. нар цаашдын хамтын ажиллагааны талаар санал бодлоо солилцо

undefined

undefined

Хөрөнгө оруулагчид

Санал Хүсэлт

Хамтран ажилладаг байгууллагууд