МОНГОЛЫН ДИПЛОМАТЫН АКАДЕМИас “АЛТАНБУЛАГ”, “ЗАМЫН ҮҮД”, “ЦАГААН НУУР” –ЫН ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН АЛБАН ХААГЧДАД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ зохион байгууллаа.

Сургалтын агуулга:  Олон улсын гэрээний эрх зүй, Евро-Азийн эдийн засгийн холбооны хэлэлцээр, /Татварын хөнгөлөлт чөлөөлөлт, тарифын хөнгөлөлт үзүүлэх тухайд/, Орос-Монголын ЗГ хоорондын хэлэлцээрүүд /худалдаа ба чөлөөт бүс, хилийн гарц болон нэмэлт өөрчлөлт оруулах процедурын тухай/, Оросын гаалийн систем, татвар, тарифийн талаар зэрэг сэдвээр мэдээлэл хийж, харилцан ярилцлаа.

undefined

 

Хөрөнгө оруулагчид

Санал Хүсэлт

Хамтран ажилладаг байгууллагууд