БНАСАУ-ын Ражин онцгой эдийн засгийн бүсийн төлөөлөгч Жосеф Ли ирж уулзалт хийж, хоёр орны чөлөөт бүсүүдийг түншлэн хөгжүүлэх талаар санаа бодлоо солилцлоо.

2018 оны 10-р сарын 19-ны өдөр БНАСАУ-ын  Ражин онцгой эдийн засгийн бүсийн төлөөлөгч Жосеф Ли-д чөлөөт бүсийн талаарх танилцуулга хийж, хоёр орны чөлөөт бүсүүдийг түншлэн хөгжүүлэх талаар санаа бодлоо солилцож, цаашид хамтран ажиллах талаар ярилцлаа .

Хөрөнгө оруулагчид

Санал Хүсэлт

Хамтран ажилладаг байгууллагууд