Аггреко ХХК Евразийн бүсийн төлөөлөгч Бегенч Тураев-тай уулзалт хийлээ.

undefined

Хөрөнгө оруулагчид

Санал Хүсэлт

Хамтран ажилладаг байгууллагууд