Сэлэнгэ аймгийн Хярааны голын ойр орчмыг "Алтанбулаг" чөлөөт бүсийн албан хаагчид цэвэрлэлээ.

undefined

undefined

Хөрөнгө оруулагчид

Санал Хүсэлт

Хамтран ажилладаг байгууллагууд