менежментийн тогтолцоо, бизнесийн үнэлгээ өгөх сургалт боллоо.

 

“Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн Захирагчийн ажлын албан хаагчдын дунд менежментийн тогтолцоо,

бизнесийн үнэлгээ өгөх сургалт боллоо.

undefined

undefined

Хөрөнгө оруулагчид

Санал Хүсэлт

Хамтран ажилладаг байгууллагууд