Онцлох мэдээ

МАНЖУУР ХОТЫН ХЯТАД - ОРОСЫН ХИЛИЙН ХУДАЛДААНЫ БҮС, ГААЛИЙН БАТАЛГААТ БҮСТЭЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ 3 ТАЛТ САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛАВ.
2019-10-21
“АЛТАНБУЛАГ” ЧӨЛӨӨТ БҮС ОЛОН НИЙТЭД ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГАА СУРТАЛЧЛАН ТАНИУЛЛАА.
2019-09-20
АЛТАНБУЛАГ БООМТЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД “АЛТАНБУЛАГ” ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН ЛОГИСТИК ТӨВИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТАЛААР САНАЛ СОЛИЛЦОХ УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ.
2019-06-27
"ЕВРОПЫН ХУДАЛДААНЫ ӨДӨРЛӨГ-2019"
2019-06-24
“Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн ЗАА нь чөлөөт бүсэд үйл ажиллагаа явуулж буй ААН байгууллагуудтай уулзалт зохион байгууллаа.
2019-04-10

Шинэ мэдээлэл

Видео мэдээ

2019-02-28 20:52:36

Хөрөнгө оруулагчид

Санал Хүсэлт

Хамтран ажилладаг байгууллагууд